Alam namin ang totoong nangyayari

1. 30% ng mga babae ay nagiging ina (teenage

mother)bago sumapit ang kanilang 21st birthday;

2. Labing-isa ina ang namamatay araw-araw bunga ng

komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak;

3. Dalawa sa bawat limang teenage pregnancies ay ‘unwanted’,

46% nito ay nauuwi sa ‘induced abortion’;

4. Isa sa bawat apat na teenage mother ay tumitigil sa pagaaral

para atupagin ang pag-aalaga sa bata;

5. 10% ng mga anak ng mga teenage mother ay

malnourished, ayon sa medical studies; 1 sa bawat 5 sa

kanila ay namamatay bunga ng ibat-ibang kadahilanan.

 Nangyayari ito dahil bukod sa hindi handa ‘mentally & physically’ para magsilang ng sanggol, ang mga teenage parent, na karamihan ay galing din sa mahihirap na pamilya, ay walang kaalaman sa reproductive health, at wala ring batas sa RH na nangangalaga sa kanilangkalagayan. KAYA…

 Ang Kabataan ay para sa RH

 1.  Dahil karapatan naming mabigyan ng

kaalaman sa sekswalidad at reproduktibong

kalusugan;

2. Dahil ayaw naming marami pang pamilyang

maghirap, lalo na ang mga ina at bata;

3. Dahil hindi na kami bata para matutunang

pangalagaan ang aming reproduktibong

kalusugan…at planuhin ang pagkakaroon ng mas

makabuluhan at mas masayang buhay.

 

Advertisements